Vi ser etter forsterkninger i spregningsteamet vårt.

Og ser etter deg som har bergspregningspapirer og som er selvstendig, løsningsorientert og fremoverlent.

Send oss en søknad og cv til Post@fjellsprenging.no