Skip to content

Songdalen Fjellsprenging, din komplette samarbeidspartner!

Over 30 års erfaring

Songdalen fjellsprengning er et ledende selskap innen fjellarbeid

Vi utfører alle typer sprengnings- og fjellsikringsarbeider, fra mindre oppdrag til store og kompliserte prosjekter for riksentreprenører og det offentlige.

Vi utfører oppdrag over hele landet men hovedvirksomheten vår er i Agder, Rogaland, Vestfold og Telemark. Songdalen Fjellsprengning AS har over 30 års erfaring og er en ledende bedrift innen fjellsprenging og sikring. Vi er ettertraktet på grunn av vår kvalitet, sikkerhet, effektivitet og leveringsdyktighet.

Sprenging

Vi er spesialister på sprenging i dagen og kan utføre alle typer sprengningsoppdrag. Vi jobber normalt som underentreprenør til små og store anleggsentreprenører. Vi har bred erfaring innen alt fra boligtomter til store veiprosjekter, industriområder, pukkverk,  undervannssprenging, sjaktsprenging mm. Alene, eller sammen med øvrige medlemmer i vårt konsern, har vi muligheten til å utføre alle størrelser av sprengningsprosjekter. Til sammen er vi Nord-Europas største fjell- og fundamenterings-selskap. 

Fjellsikring

Vi utfører alle typer fellsikringsoppdrag og har bred erfaring innen alt fra boligtomter til store veiprosjekter, tunnel, sjakt, skredsikring m.m.Innen fjellsikring er vi også ofte hovedentreprenør direkte for byggherre.  Alene, eller sammen med øvrige medlemmer i vårt konsern, har vi mulighet til å utføre alle størrelser av sikringsprosjekter. 

Forbolting  |  Boltsikring  |  Alle typer nett  |  Spyle-rensk  |  Spett-rensk | Hugging/vegetasjons-rensk | Klatreoppdrag  |  Montering/etablering av ras og snø gjerder | Vedlikehold av eksisterende sikringsinstallasjoner

Brønn & fundamentering

Vi har høy kompetanse på brønn og energiboring. Vi leverer alt fra enkle brønner til større komplette energiparker.

Vi utfører borede peler, forankring, spunting, jordnagling, horisontalboring og injeksjonsarbeider. I tillegg kan vi gjennom våre søsterselskap (Pålab, Grundia, Rovalin og Soil Mixing Group) tilby rammede peler, jetpeling og KC peling 

Vi ønsker å være din foretrukne samarbeidspartner på fundamentering. Det skal vi oppnå ved høyt fokus på dyktige medarbeidere, oppdatert maskinpark og tett samarbeid med samarbeidende selskaper i / og utenfor konsernet.

Spesialprosjekter

Vi i Songdalen liker å prøve nye og annerledes oppgaver. Vi setter pris på en utfordring som krever ekstra vilje og kompetanse fra våre medarbeidere. «Spesialprosjektene» våre har i all hovedsak hatt en hovedfaktor, nemlig fjell. Skal du ha noe gjort som innebærer å endre på fjellet, eller fjellets kvaliteter, vil vi i Songdalen gjerne høre om det.  Under er et lite utvalg av hva disse «spesialprosjektene» kan innebære: 

Sprenging av Sjakt  |  Krafttunneler  |  Fjellsaging/ wiresaging  |  Uttak av fjell uten bruk av sprengstoff | Injeksjon

Ledig stilling

Songdalen Fjellsprenging AS er et selskap i vekst. Vi trenger flere ansatte innen brønn og fundamentering, fjellsikring, boring og sprenging. Vi oppfordrer alle med relevant erfaring og kompetanse til å søke.

Kvalitet og sikkerhet

Våre kjerneverdier er kvalitet, sikkerhet, effektivitet og leveringsdyktighet. HMS er sterkt prioritert hos oss. Vårt mål er ingen ulykker og ingen skader på personell. For å redusere risiko i prosjekter fokuserer vi på god kommunikasjon med våre medarbeidere. Vi setter stort fokus på arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet. Vi stiller høye krav til kompetanse og personlig ansvar. Vi er sertifisert i ISO 9001 kvalitetsledelse, ISO 14001 Miljø og ISO 45001 Arbeidsmiljø.

Songdalen fjellsprenging bytter navn!

Vi bytter navn til Nordisk Grunnteknikk. Du finner våre nye oppdaterte nettsider ved å klikke på knappen nedenfor.