Skip to content

Songdalen Fjellsprenging, din komplette samarbeidspartner!

Over 30 års erfaring

Songdalen fjellsprengning er et ledende selskap innen fjellarbeid

Vi utfører alle typer sprengnings- og fjellsikringsarbeider, fra mindre oppdrag til store og kompliserte prosjekter for riksentreprenører og det offentlige.

Vi utfører oppdrag over hele landet men hovedvirksomheten vår er i Agder, Rogaland, Vestfold og Telemark. Songdalen Fjellsprengning AS har over 30 års erfaring og er en ledende bedrift innen fjellsprenging og sikring. Vi er ettertraktet på grunn av vår kvalitet, sikkerhet, effektivitet og leveringsdyktighet.

Sprenging

Vi er spesialister på sprenging i dagen og kan utføre alle typer sprengningsoppdrag. Vi jobber normalt som underentreprenør til små og store anleggsentreprenører. Vi har bred erfaring innen alt fra boligtomter til store veiprosjekter, industriområder, pukkverk og undervannssprenging. Alene, eller sammen med øvrige medlemmer i vårt konsern, har vi muligheten til å utføre alle størrelser av sprengningsprosjekter. Til sammen er vi Nord-Europas største fjell- og fundamenterings-selskap. 

Fjellsikring

Vi utfører varierte oppdrag innen fjellsikring, alt fra arbeidssikring til store prosjekter for riksentreprenører og det offentlige. Innen fjellsikring er vi også ofte hovedentreprenør direkte for byggherre.  Alene, eller sammen med øvrige medlemmer i vårt konsern, har vi mulighet til å utføre alle størrelser av sikringsprosjekter. 

Forbolting  |  Boltsikring  |  Alle typer nett  |  Spyle-rensk  |  Spett-rensk | Hugging/vegetasjons-rensk | Klatreoppdrag  |  Montering/etablering av ras og snø gjerder | Vedlikehold av eksisterende sikringsinstallasjoner

Brønn & fundamentering

Nytt satsningsområde i 2021! 

Vi satser nå innen brønn- og fundamentering. Ved hjelp av dyktige og  løsningsorienterte medarbeidere, skal vi bli en ledende og foretrukken aktør innen brønn, horisontalboring og fundamentering. Store deler av dette arbeidet er nært beslektet med arbeidet vi har utført i 30 år, men løsmassedelen er relativt ny for oss i Songdalen. Vi skal på sikt levere alle typer brønn, og fundamentere alt fra eneboliger til store og komplekse konstruksjoner. 

Spesialprosjekter

Vi i Songdalen liker å prøve nye og annerledes oppgaver. Vi setter pris på en utfordring som krever ekstra vilje og kompetanse fra våre medarbeidere. «Spesialprosjektene» våre har i all hovedsak hatt en hovedfaktor, nemlig fjell. Skal du ha noe gjort som innebærer å endre på fjellet, eller fjellets kvaliteter, vil vi i Songdalen gjerne høre om det.  Under er et lite utvalg av hva disse «spesialprosjektene» kan innebære: 

Sprenging av Sjakt  |  Krafttunneler  |  Fjellsaging  |  Uttak av fjell uten bruk av sprengstoff

Ledig stilling

Songdalen Fjellsprenging AS er et selskap i vekst. Vi trenger flere ansatte innen brønn og fundamentering, fjellsikring, boring og sprenging. Vi oppfordrer alle med relevant erfaring og kompetanse til å søke.

Kvalitet og sikkerhet

Våre kjerneverdier er kvalitet, sikkerhet, effektivitet og leveringsdyktighet. HMS er sterkt prioritert hos oss. Vårt mål er ingen ulykker og ingen skader på personell. For å redusere risiko i prosjekter fokuserer vi på god kommunikasjon med våre medarbeidere. Vi setter stort fokus på arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet. Vi stiller høye krav til kompetanse og personlig ansvar. Vi er sertifisert i ISO 9001 kvalitetsledelse, ISO 14001 Miljø og ISO 45001 Arbeidsmiljø.