Skip to content

PERSONVERNERKLÆRING OG BEHANDLING AV DATA

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Songdalen Fjellsprenging AS​ («vi»/«oss») samler inn og bruker personopplysninger om deg.

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter og generell informasjon om hvordan Songdalen Fjellsprenging AS​ behandler personopplysninger.

Sist oppdatert: 18. februar 2022

1. Behandlingsansvarlig

Songdalen Fjellsprenging AS​, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer dette frem under hvert enkelt punkt i denne erklæringen. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

2. Formål og hvilke personopplysninger som behandles

2.1 Besøksopplysninger

Besøksopplysninger er opplysninger som logges automatisk ved nettsurfing, for eksempel din IP-adresse, hvilke nettsider du laster ned, hvilken nettside du kom fra, og tidspunkt for dette. Besøksopplysninger behandles i forbindelse med alminnelig drift, ivaretakelse av sikkerhet, og videreutvikling av nettsidene. Besøksopplysninger behandles i anonymisert form, og de slettes fortløpende etter kort tid i våre systemer.

2.2 Henvendelser via nettsiden

Dersom du gjør en henvendelse via våre nettsider, ber vi deg oppgi personopplysninger som firmanavn, e-postadresse og telefonnummer. Dine personopplysninger brukes til å besvare din henvendelse. Du kan når som helst be oss endre eller slette dine opplysninger.

2.3 Cookies

En cookie (informasjonskapsel) er en liten tekstfil som sendes fra vår webserver og lagres av webleseren på din maskin.

Cookies brukes i anonymisert form. Du kan forhindre at cookies lagres ved å endre innstillingene i din nettleser. Du kan også slette lagrede cookies fra din harddisk. Dette kan imidlertid føre til at du ikke får fullt utbytte av våre nettsiders funksjonalitet.

3. Oppbevaring av personopplysninger

Vi utleverer ikke dine personopplysninger til andre utover det som nevnes her:

Dersom vi har overlatt drift av nettsiden til en tjenesteleverandør eller sender markedskommunikasjon via en e-posttjeneste eller andre kommunikasjonstjenesteleverandører, vil vi kunne gi disse tjenesteleverandørene adgang til å lagre og bruke dine personopplysninger, men kun i den utstrekning som er nødvendig for å yte tjenesten. Vi selger ikke dine personopplysninger til andre, og vi utleverer ikke dine personopplysninger til andre for markedsføringsformål uten ditt samtykke.

4. Tilgang til informasjonen

For å sikre at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer i Songdalen Fjellsprenging AS​ som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Songdalen Fjellsprenging AS​ , med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg.

5. Dine rettigheter

Hvis Songdalen Fjellsprenging AS​ behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger.  Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be oss rette eller slette opplysningene. Vennligst kontakt oss via post@fjellsprenging.no

6. Håndhevelse av denne personvernerklæringen

Songdalen Fjellsprenging AS​ kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

7. Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

Songdalen Fjellsprenging AS​ er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Norge i samsvar med lovene i Norge.

8. Endring av personvernerklæring

Denne Personvernerklæringen vil kunne bli oppdatert med jevne mellomrom. De oppdaterte vilkårene trer i kraft umiddelbart ved publisering. Din bruk av våre nettsider reguleres altså av den versjonen som er publisert på brukstidspunktet.

9. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til dette, eller noe annet – så er det bare å ta kontakt.

Telefon: +47 977 33 449.

E-post: post@fjellsprenging.no

Songdalen fjellsprenging bytter navn!

Vi bytter navn til Nordisk Grunnteknikk. Du finner våre nye oppdaterte nettsider ved å klikke på knappen nedenfor.